Familjerätt och vårdnadstvister

 

Vi är experter på familjerätt med specialisering på framförallt vårdnadstvister!

Familjerättsliga frågeställningar aktualiseras ofta i samband med en separation då oenighet kan uppstå om t.ex. fördelning av tillgångar eller var de gemensamma barnen ska bo.

Advokatbyrån Hestra biträder klienter och erbjuder rådgivning i frågor rörande bl.a:

Du kan klicka på var och en av rubrikerna ovan varvid du kan läsa mer om vad vi kan göra för våra klienter inom respektive delområde.

 

Det finns många rättsliga problem som kan aktualiseras inom familjerätten som du antagligen inte ens tänker på, varför det är viktigt att ha koll på vad det egentligen är som gäller. Vet du till exempel vilka rättigheter du har som sambo om du och din sambo skulle flytta isär? Vem får bostadsrätten och vem får allt bohag, det vill säga, alla möbler med mera?

Vårdnadstvister är också en typ av vanliga familjerättsliga problem där det gäller att ha koll på vilka regler som gäller för att se till att du kan tillvara ta din rätt på bästa sätt – inte bara för din skull men även för övriga familjens bästa. Till exempel är det bra om du vet hur du ska bete dig vid en vårdnadstvist med barnets andra förälder för att maximera dina chanser att få ensam vårdnad och minimera dina risker för att bli av med vårdnaden. Vad är det egentligen som rätten tar fasta på vid bedömningen av en vårdnadstvist? Vad anses vara barnets bästa och vad är utgångspunkten vid en vårdnadstvist avseende barnets bästa?

Även om ni som barnets föräldrar inte befinner er i en vårdnadstvist, kan ändå familjerättsliga regler om underhåll av barn och andra frågor relaterat till pengar komma att aktualiseras vid separation. Vad har du för skyldigheter och rättigheter i förhållande till den andra föräldern eller vårdnadshavaren i det avseendet? Hur beräknas underhållsstödet och vem ska betala det, om någon?

Ett annat familjerättsligt problem som många ofta kommer i kontakt med är vad som gäller när någon i familjen har avlidit och det blir dags för arvskifte. Hur blir det egentligen med barnet som inte var gemensamt, hur mycket ärver hen? Har den avlidne gett bort stora summor kort innan den gick bort, hur blir det med dem? Hur ska ett testamente skrivas och vilka får bevittna signeringen av testamentet? Det finns många familjerättsliga frågor som aktualiseras vid dödsfall, har du några frågor och bor i närheten av Göteborg eller Stockholm kan du kontakta oss så hjälper vi dig!

Utöver vårdnadstvister och dödsfall är äktenskap något många kommer i kontakt med. Vad får man egentligen göra med sina tillgångar om man är gift och man funderar på att skiljas? Hur utformar man bäst ett äktenskapsförord som uppfyller de kriterier man vill att det ska uppfylla, hur skyddar man bäst sina tillgångar? Kan man se till så att eventuellt arv inte ingår i det gemensamma giftorättsgodset som ska delas lika vid en eventuell skilsmässa? Hur går egentligen en skilsmässa till och vad är det första steget?

Livet kretsar i stor del kring familjelivet och med det följer såklart alla familjerättsliga frågor, inte bara vårdnadstvister utan allehanda frågor som hör vardagslivet till. Familjerätten finns med dig oavsett vad du väljer att göra i livet. Många beslut du tar kan i vissa fall få allvarliga konsekvenser om du inte är införstådd med vad lagen ger dig för rättigheter och skyldigheter. Därför finns vi, så du slipper tänka på alla dessa frågor, prata med en expert!

 

Familjerätt och vårdnadstvister


Hestra advokatbyrå har svaret på alla dessa frågor utifrån just din specifika situation. Bor du i Göteborg, Stockholm, Borås, Eskilstuna eller Alingsås, alternativt i närheten och behöver hjälp med familjerättsliga frågor och i synnerhset vårdnadstvister så kan du kontakta oss så hjälper vi dig vidare! Familjerätten och framförallt vårdnadstvister är vår specialitet!

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.