Professionell hantering av tvister

 

Tvister kan förekomma i både affärs- och privatliv, och uppkommer när en eller flera parter inte kommer överens i en specifik fråga. En tvist bygger oftast på ekonomiska faktorer, men kan även handla om privat- och familjerelaterade händelser som exempelvis vårdnad av barn och umgängesrätt.

För att undvika att en tvist går till domstol, vilket ofta föranleder stora ekonomiska utgifter, är det en god idé att anlita en advokat. Våra advokater hjälper dig med juridisk rådgivning och, i de fall det är lämpligt, att nå en förlikning. Vi på Hestra Advokatbyrå har lång erfarenhet av tvisthantering och tillhandahåller juridisk rådgivning utifrån ett opartiskt perspektiv.

 

Vill du veta mer om våra tjänster? Kontakta oss idag. 

 

Läs mer om tvister och tvisthantering
 

Olika typer av tvister

Ett tvistemål tillhör det civilrättsliga området och kan uppkomma mellan privatpersoner, företag eller föreningar. Ett tvistemål är antingen dispositivt eller indispositivt. Dispositiva tvistemål, som framför allt handlar om kommersiella tvister, kan ibland avgöras genom förlikningsförhandlingar med hjälp av en domare eller en utomstående medlare. Indispositiva tvister handlar framför allt om familjerättsliga mål såsom skilsmässa, vårdnad av barn eller fastställande av faderskap. I indispositiva tvistemål ska rätten verka för att parterna når en samförståndslösning i den mån det är möjligt. 


Hur löser man en tvist?

Till en början är det ofta en god idé att försöka lösa en uppkommen tvist genom en förlikning. Om förlikningsförhandlingarna misslyckas kan tvisten, beroende på befintligt avtal, komma att prövas i domstol. Talans väcks i domstol genom att någon av parterna lämnar in en stämningsansökan. Den mot vilken stämningsansökan gäller får sedan ge in ett svaromål där det som anförts i stämningsansökan bemöts. Därefter kallar tingsrätten båda parterna till en muntlig förberedelse. Under den muntliga förberedelsen ska domaren reda ut vad parterna vill och om det finns möjlighet att nå en förlikning. Om en förlikning inte nås påbörjas förberedelser inför en huvudförhandling efter vilken domstolen fattar beslut genom dom. 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.